اخبار برگزیده

نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه ۱۳۹۸
شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد - مهرماه ۹۸

نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه ۱۳۹۸

شرکت "ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ(توف مپ)" در سالن انوری متعلق به انجمن شرکت های دانش بنیان واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه حضوری فعال داشت.

ادامه مطلب
دوره تحلیل کسب وکار(BA)

برگزاری اولین دوره "پرورش تحلیلگر کسب وکار"

اولین دوره پرورش تحلیلگر کسب و کار Business Analyst در مشهد به مدت یک هفته از تاریخ ۲۱ تا ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ بر اساس استفاده از راهنمای استاندارد جهانی BABOK Ver.۳, ۲۰۱۵ کانادا با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شد.

ادامه مطلب