کورسهای آموزشی

تعداد بازدید:۱۳۴۸
( ۱ )
برگزاری ورک شاپ، سمینارها و آموزش های تخصصی بشرح فایل پیوست
کورسهای آموزشی

ورک شاپ، سمینارها و آموزش‌های تخصصی (به شرح فایل پیوست) به صورت گروهی یا با تقاضای سازمانها و شرکت ها قابل برگزاری است. جهت سفارش با ما تماس بگیرید. email: srhaghi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله نویسی و پژوهش (با رویکرد پایان نامه نویسی)

عنوان کارگاه آموزشی

آشنایی با مقاله نویسی های کنفرانسی و ژورنالی

هدف

دانشجویان و محققین (به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی)

 

شرایط شرکت کنندگان

R01

کد دوره

۶ ساعت

طول دوره

  • مقالات علمی پژوهشی، ترویجی و...
  • کنفرانس‌ها و ژورنال‌های معتبر
  • ضریب تأثیر
  • انواع ایندکس (نمایه)
  • سرقت ادبی (Plagiarism)
  • الگوی نگارش مقاله
  • الگوی نگارش پایان نامه
  • تمرین

 

سرفصل مطالب

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

مدرس دوره

 

هزینه

 

مکان برگزاری

 

توضیحات

       

 

نظام آراستگی شغلی 5S

عنوان سمینارآموزشی

آشنایی با سیستم‌های مدیریت ژاپنی، آراستگی فردی، محیطی و رفتاری

هدف

مهندسین، تکنیسین‌ها، کلیه شاغلین و نیروهای متقاضی شغل

 

شرایط شرکت کنندگان

M 01

کد دوره

۸ ساعت

طول دوره

· الگو های مدیریت ژاپنی

· مفاهیم 5S

· چگونگی تهیه چک لیست‌ها و دستورالعمل‌ها

· چگونگی ممیزی 5S

 

سرفصل مطالب

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

مدرس دوره

 

هزینه

 

مکان برگزاری

 

 

توضیحات

تحلیل استراتژی سازمان، آینده پژوهشی و برنامه ریزی

عنوان سمینارآموزشی

آشنایی مدیران و رهبران سازمان‌ها با استراتژی، چشم انداز، تجزیه و تحلیل محیط درون سازمانی و برون سازمانی وارائه راه حل

هدف

مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، بنیان گذاران سازمان‌ها و شرکت‌ها سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی

 

شرایط شرکت کنندگان

M 02

کد دوره

۱۶ ساعت

طول دوره

· کلیات و مفاهیم استراتژی

· تجزیه و تحلیل محیط درون سازمانی و برون سازمانی و شرایط ریسک

· نحوه تدوین استراتژی

· استراتژی‌های هدایتی، پرتفولیو و هولدینگ

· آشنایی با تحلیل‌های SWOT و BCG

· برنامه ریزی استراتژیک کمی بر اساس مدل QSPM

· CASE STUDY (مطالعه موردی)

 

سرفصل مطالب

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

مدرس دوره

 

هزینه

 

مکان برگزاری

 

توضیحات

 

مدیریت رفتار سازمانی

عنوان سمینارآموزشی

رفتار شناسی و پپش بینی و مطلوب سازی رفتارکارکنان در سازمان

هدف

مدیران و سرپرستان سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی

 

شرایط شرکت کنندگان

M 03

کد دوره

۸ ساعت

طول دوره

· ویژگی‌های شخصیتی و عاطفی افراد

· نقش رفتار سازمانی بر رفتار افراد

· ویژگی‌های مهم شخصیتی در مخیط کار

· نگرش‌ها در محیط کار و رضایت شغلی

· سلامت روانی و کیفیت زندگی شغلی

 

سرفصل مطالب

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

مدرس دوره

 

هزینه

 

مکان برگزاری

 

توضیحات

       

 

 

دوره مقدماتی آنالیزکسب وکار بر اساس استاندارد راهنمای BABOK کانادا

عنوان سمینارآموزشی

آشنایی با حرفه آنالیست کسب وکار بر اساس استاندارد راهنمای BABOK کانادا

هدف

مدیران و سرپرستان سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی

دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد مدیریت

 

شرایط شرکت کنندگان

M 04

کد دوره

۸ ساعت

طول دوره

· تحلیل فرآیندهای کسب و کار، رویه‌ها و ساختار سازمانی با استفاده از ابزار استاندارد

· شناسایی نیازهای کسب و کار، رفع نیازها و تحلیل مشکلات موجود در کسب و کار

· ایفای نقش کلیدی به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار در سازمان

· تولید و توسعه مستندات لازم (مدیریت دانش سازمانی)

سرفصل مطالب

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

مدرس دوره

 

هزینه

 

مکان برگزاری

 

توضیحات

       

 

 

تکنیک‌ها و مهارتهای تحلیل کسب وکار بر اساس استاندارد راهنمای BABOK کانادا

عنوان سمینارآموزشی

حل مسائل کسب وکاربر اساس تکنیک‌های استاندارد

هدف

مدیران و سرپرستان سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی

 

شرایط شرکت کنندگان

M 05

کد دوره

۱۶ ساعت

طول دوره

· انواع تکنیک‌های توفان ذهنی، علت و معلول و....

· تحلیل ریسک و تعدیل آن

· تصمیم گیری در شرایط پیچیده

· شبکه سازی و مدیریت ارتباط با ذینفعان

· سازماندهی، مدلسازی و سایر تکنیک‌ها

 

سرفصل مطالب

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

مدرس دوره

 

هزینه

 

مکان برگزاری

 

توضیحات

       

 

 

مصاحبه‌های استخدامی کمپانی‌های غربی در حوزه مدیریتی

عنوان سمینارآموزشی

مصاحبه‌های استخدامی مدیران و تحلیلگران کسب وکاردر اروپا و آمریکا

هدف

داوطلبان استخدام در حوزه‌های مدیریتی

 

شرایط شرکت کنندگان

M 06

کد دوره

۸ ساعت

طول دوره

· بررسی انواع سوالات استخدامی متناسب با شخصیت

  • بررسی انواع سوالات استخدامی متناسب با فنون مدیریتی
  • بررسی انواع سوالات استخدامی ادراکی مدیریت

 

سرفصل مطالب

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

مدرس دوره

 

هزینه

 

مکان برگزاری

 

توضیحات

       

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: BABOK مدیریت تحلیل کسب وکار آموزش ورکشاپ سمینار آموزشی بهره وری تحلیل استراتژیک Business Analysis 5S مقاله نویسی مدیریت رفتار سازمانی mitacademy.epage.ir

فایل پیوست اول


لینک دانلود فایل